ขาย ซ่อมToyodenki Thailand Inverter VF66B VF64R ED64sp VF61R tel-061-547-8899
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot


ซ่อม รับซ่อม Inverter DC Drive Servo PLC Toush Screen เครืองจักร
จำหน่าย รับซ่อม ToyoDenki Inverter,Convertor,PLC และ Part ต่างๆ
จำหน่าย รับซ่อม SIEI Inverter,Convertor,Servo,Drive,PLC
จำหน่าย ซ่อม รับซ่อม KEB Inverter DC Drive Servo PLC
จำหน่าย ซ่อม รับซ่อม Yaskawa Inverter DC drive Servo VS Controller


ToyoDenki : Inverter

                                                                                 

toyodenki inverter

Call     : 082-897-4656

Email    : archcare99@gmail.com  

Line ID  : 0898666205

VF66B  VF66R   VF64A   VF61  VF61S  VF61V

ED64    ED64A   ED64sp   

 # จำหน่ายสินค้าและอะไหล่ ToyoDenki Thailand นำเข้าโดยตรงจาก Headquaters ญี่ปุ่น.

# บริการซ่อมแซม สินค้า Repair-Maintenance

# ติดตั้งและให้บริการ Inverter, Converter ,Motor 

   โดยได้มาตรฐานภายใต้การควบคุมของสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่น

# ดูแลตรวจเช็คประจำปี PM Preventive Maintenance

# อะไหล่ใหม่พร้อมเปลี่ยน Part ToyoDenki  ใน ware house.

Power Module , Board, Gate Drive PCB, Main Control PCB, terminal Block

บริการหลังการขายที่่รวดเร็วอย่างประทับใจ พร้อมให้คำปรึกษา

 

ARCH MACHATRONIC CO.,LTD.

Call :  061-547-8899 / 086-322-1451 

                                                      

 

 


 

 

 

TOYO ED64 Intelligent Inverter
TOYO ED64 intelligent inverter realizes performance equivalent to the IM by adopting an efficient space vector control system.

Furthermore, it is equipped with the innovative super block function, sequencer function, and trace-back function, which can easily be operated / monitored using a PC.

With these functions, you can flexibly and quickly cope with additional conditions and users' requirements.

TOYO ED motor (Eco-drive motor: Interior permanent magnet synchronous motor) has 40 to 50% less loss than the conventional IM (induction motor) and the bearing load is double.

With the same frame number as our IM, the output obtained is about 2 times larger.

GD2 is reduced 30 to 70% in comparison with that of IM and the speed response is improved.

 
 
separater bar
   
TOYO VF64A Intelligent Inverter

TOYO VF64 intelligent inverter is equipped with 3 types of control systems

  • sensor-less vector control
  • vector control with sensor
  • V/f control

and the optimum system can be selected in accordance with the application.

Furthermore, it is equipped with innovative super block function, sequencer function, and trace-back function, which can be easily operated/monitored with a PC.

Tthese functions provide flexibly to allow technicians to quickly cope with additional conditions and users' requirements.

 
separater bar
   
TOYO VF66B Intelligent Inverter

The VF66B inverter is a versatile inverter incorporating five functions in one set. Using Toyo Denki's motor drive technology which has been developed over many years, the VF66B can drive an induction motor and ED motor, therefore it can be used in many applications including:

  • V/f control - Controls the speed of induction motors found in equipment such as fans, pumps, compressors, mixers, conveyors, etc.

  • Speed sensorless vector control - Controls high torque opertions or more accurate speed control operations than V/f control. This applies to equipment such as printing machinery, paper machines, injection machines for rubber and plastics, etc. *(In prolonged low-speed operation and regeneration operation at a low speed, it may be inapplicable.)

  • Vector control with speed sensor - For high torque and highly precise speed control operations. Applies to equipment such as winding machines for films and metals, printing machines, cranes, etc

 
separater bar
  Inverter Options

Various types of software for all inverters

The software is equipped with various TOYO inverter functions such as super block function, sequencer function, and trace-back function, and these can easily be controlled / monitored using a PC.

Options for inverters

Many options are ready to use for extending the functions of VF64/ED64sp inverters. There are various communication cards, complying with the trend of open networks in the FA field, analog input/output card to support the super block function, motor temperature detection card for accurate torque controlling, and dynamic braking unit to absorb the energy when the speed is reduced.

*** For more detailed information about all Toyo Denki products, follow the specifications link under TOYO VF66B Intelligent Inverter above.

ToyoDenki Part

         TOYODENKI PART BOARD FOR VF61V INVERTER


Hotline : 061-547-8899

 archmac888@gmail.com

ID line : 0898666205

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2011 All Rights Reserved